Struktura
QR Code ma kształt kwadratu. Składa się z segmentów o rozmiarach od 21x21 do 177x177. Zostały one podzielone na 40 rozmiarów oznaczanych jako Version 1, Version 2, ..., Version 40. Version 1 ma wymiary 21x21 modułów, Version 2 - 25x25 modułów i tak dalej w krokach co 4 moduły. Ciemny moduł reprezentuje binarną jedynkę, a jasny moduł binarne zero.

Kod posiada w trzech rogach (lewy górny, prawy górny i lewy dolny) charakterystyczne wzory (ang. finder pattern). Umożliwiają one wykrywanie pozycji w jakiej znajduje się kod i gwarantują szybkie skanowanie (przedstawione na rysunku poniżej). Omawiane wzory składają się z trzech współśrodkowych kwadratów o średnicach: ciemny 7x7 modułów, jasny 5x5 modułów oraz ciemny 3x3 moduły.Tryby kodowania

QR Code udostępnia cztery tryby kodowania danych:
  • numeryczny (0-9) o pojemności 1167 znaków (Model 1), 7089 znaków (Model 2),
  • alfanumeryczny ('0-9', 'A-Z', spacja, '$ %
  • + - . / :') o pojemności 707 znaków (Model 1), 4296 znaków (Model 2),
  • bajtowy o pojemności 486 znaków (Model 1), 2953 znaków (Model 2),
  • Kanji (znaki japońskie) o pojemności 299 znaków (Model 1), 1817 znaków (Model 2),
  • mieszany (kombinacja powyższych trybów).

Detekcja i korekcja błędów

Korekcja błędów umożliwia odczytanie kodu nawet w przypadku jego uszkodzenia. Maksymalny poziom zniszczenia, przy którym kod może być poprawnie odczytany, wynosi 30%. Dostępne są cztery poziomy korekcji błędów:
  • L - 7% błędów może zostać naprawione z całego symbolu kodu kreskowego,
  • M - 15% błędów może zostać naprawione z całego symbolu kodu kreskowego,
  • Q - 25% błędów może zostać naprawione z całego symbolu kodu kreskowego,
  • H - 30% błędów może zostać naprawione z całego symbolu kodu kreskowego.

Zastosowanie

Jest on wykorzystywany tam, gdzie trzeba szybko przeczytać dużą ilość informacji. Jest bardzo popularny w Japonii ze względu na możliwość kodowania znaków japońskich (Kanji). Micro QR Code stosowany jest do oznaczania części elektronicznych.

Przykłady

"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWVXYZ".
Ciąg alfanumeryczny o długości 100 znaków.
7000 cyfr!
Przykład wygenerował program HDF® BarCode System.